Een klassenouder wil graag de betrokkenheid tussen de ouders onderling en met de leerkracht van de groep optimaliseren. 
Per groep is één klassenouder. Het klassenouderschap geldt in principe voor de duur van één schooljaar.
In het Klassenouder protocol leest u over taken en bevoegdheden.