Vanaf groep 6 werken we met een PO/VO kaart.
Op deze kaart staan de resultaten van rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen van de cito toetsen die twee keer per jaar worden afgenomen. Deze lijn geeft een goede indicatie voor het mogelijke niveau van het middelbaar onderwijs.

Eind groep 7 wordt er een voorlopig advies afgegeven op basis van de PO/VO kaart en observaties in de klas.

In groep 8 bezoeken​ ​we meerdere​ ​scholen​ ​voor​ ​voortgezet​ ​onderwijs​ ​in​ ​de omgeving​ ​om​ ​sfeer​ ​te​ ​proeven.  We werken hard aan een zo soepel mogelijke overgang naar het voortgezet onderwijs. We bezoeken scholen, ontvangen voorlichters op onze school en veel kinderen bezoeken samen met hun ouders allerlei open avonden.

In​ ​februari/maart groep 8 overleggen de interne begeleider en de leerkrachten over het advies en wordt dit besproken met ouders en kinderen. Het definitieve advies volgt. We​ ​kijken​ ​hierbij​ ​goed​ ​naar​ ​het​ ​kind,​ ​het leerlingvolgsysteem,​ ​het​ ​gedrag​ ​en​ ​de​ ​werkhouding. Naast​ ​dit​ ​advies​ ​wordt​ ​in​ ​het​ ​voorjaar​ ​de​ ​IEP​ ​toets​ ​afgenomen,​ ​een​ ​door het​ ​ministerie​ ​van​ ​OCW​ ​goedgekeurde​ ​eindtoets.

In juni heeft iedereen een nieuwe plek en in juli volgt de warme overdracht tussen leerkracht en de nieuwe school. Op naar een nieuwe start !