Groepsleerkrachten schooljaar 2018-2019

Managementteam

Overige teamleden

Specialisten

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Stefan van Bodegraven (di)
Matthijs Verschoor * (vr)
Interne Coach Marina de Blois
Onderwijskundig coördinator W&T Stefan van Bodegraven
Gedragsspecialist Marina de Blois
Rekenspecialist Esther van Vugt
Hoogbegaafdheidsspecialist Annette Schuurman
Veiligheidscoördinator Jacqueline Thijssen
I-Coach Stefan van Bodegraven

* De lessen op vrijdag worden tijdelijk gegeven door Eiland Marlyne

Medezeggenschapsraad

Oudergeleiding:
Wendy Kanis (Voorzitter)
Kalinka Loos (GMR)
vacature

Personeelsgeleiding:
Agnes de Graaf
Lucie de Looze (GMR)
vacature