Groepsleerkrachten schooljaar 2018-2019

Managementteam

Overige teamleden

Specialisten

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Stefan van Bodegraven (di)
Matthijs Verschoor  (vr)
Interne Coach Marina de Blois
Onderwijskundig coördinator W&T Annette Schuurman en Stefan van Bodegraven
Gedragsspecialist Rashnie Hoeseni en Wendy Carlebur
Rekenspecialist Esther van Vugt
Hoogbegaafdheidsspecialist Annette Schuurman
Veiligheidscoördinator Zaby Sadhoe
I-Coach Stefan van Bodegraven
Veiligheidscoördinator Rashnie Hoeseni

 

Medezeggenschapsraad

Oudergeleiding:
Wendy Kanis (Voorzitter)
Kalinka Loos (GMR)
Marco Lagendijk

Personeelsgeleiding:
Agnes de Graaf
Lucie de Looze (GMR)
Stefan van Bodegraven