Twee keer per jaar worden de kinderen uit groep 1 en 2 geobserveerd op het gebied van motoriek. De eigen leerkracht bekijkt de kinderen aan de hand van een aantal vaste oefeningen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: balanceren over een bank, kralen rijgen en stuiteren met een bal.
Als een kind moeite heeft met een aantal oefeningen, zal hij/zij door de beweegspecialist van de school één op één geobserveerd worden.

Mocht hieruit duidelijk worden dat een kind op meerdere onderdelen uitvalt, dan zal dit met de ouders besproken worden. Hieruit kunnen acties komen die de kinderen op school en thuis aan kunnen pakken. Daarnaast verwijzen wij kinderen soms ook door naar ‘Alles kids’.

Tijdens het volgende moment wordt gekeken of het kind vooruitgang laat zien.