De kleuters gaan op maandagochtend naar de kleutergymzaal boven in het gebouw en spelen dan met kleine gymmaterialen in de zaal. Op donderdagochtendworden alle grote materialen uitgezet. De gymtassen blijven op school hangen en kunnen vóór de vakanties mee naar huis worden genomen om de kleding te wassen.

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen op twee momenten in de week bewegingsonderwijs. Deze les wordt gegeven in de gymzaal in het gebouw.

Regels en afspraken

Rondom de lessen bewegingsonderwijs zijn er enkele afspraken opgesteld om de kwaliteit en de veiligheid van de lessen te vergroten.

Kleding

Sporten doe je in sportkleding. Het dragen van sportbroek, sportshirt en binnenschoeischel is verplicht. In verband met de veiligheid wordt door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs geadviseerd stevige schoenen met rubberzool te dragen.

Op dinsdag krijgen de kinderen een spelles. Tijdens een spelles leren ze hoe je samenwerkt, wat tactisch spelen is en omgaan met winst en verlies. Op donderdag zal de les ingericht worden in 3 of meer vakken. Tijdens deze les is er meer aandacht voor de ‘turnonderdelen’ zoals: een wendsprong maken, balanceren of koprollen. We bieden de onderdelen op verschillende niveaus aan, zodat de les voor iedereen uitdagend kan zijn.

Voor de gymles hebben de kinderen verplicht gymschoenen en gymkleding nodig. Dit in verband met veiligheid en hygiëne.

Tijden en kleedkamer

De groepsleerkrachten zorgen dat de leerlingen voor aanvang van de les zijn omgekleed.
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de kleedkamers. Kleren en tassen dienen te worden opgehangen aan de daarvoor bestemde haakjes. Schoeisel staan onder de bankjes.

De tijden van de dinsdag en donderdag zijn als volgt:

08:30 – 09.15 Groep 5
09:15 – 10:00 Groep 6 
10:30 – 11.15 Groep 7
11:15 – 12.00 Groep 8
12:30 – 13:15 Groep 3
13:15 – 14:00 Groep 4

De lessen op dinsdag worden door Rob Storm gegeven en de lessen op donderdag door Matthijs Verschoor.

Blessures en ziekte

Wanneer een kind een blessure of ziekte heeft dient dit via een briefje van ouders bij de vakleerkracht bewegingsonderwijs bekend te worden gemaakt. Samen met de leerling zal dan worden gekeken aan welke onderdelen van de les wel kan worden deelgenomen of dat de leerling een andere rol krijgt binnen de les.

Sieraden en waardevolle spullen

Het dragen van sierraden is tijdens de gymles niet toegestaan. Sierraden en waardevolle spullen kunnen bewaard worden in eigen tas, in de klas of in de zaal. De school stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van waardevolle spullen.