Op de Hoeksteen werken wij in de groepen 4 t/m 8 op een tablet met Snappet 3.0. De tablet wordt ingezet bij de vakken taal, rekenen, spelling, woordenschat en automatiseren. De tablet is een zogenaamde ‘slimme’ (adaptieve) tablet, de leerlingen maken de verwerking van de lessen op de tablet en de tablet past de opdrachten aan op het niveau van de leerling door opdrachten moeilijker of makkelijker te maken. De leerling krijgt direct feedback op de gemaakte opdrachten, omdat de tablet direct aangeeft of de opdracht goed of fout is.

Zie ook https://nl.snappet.org/informatie/ voor meer informatie.

 

Mocht u hierover vragen hebben, komt u gerust langs bij één van de leerkrachten of stuur een mail naar hoeksteen_ict@pcpobr.nl