De kleuters gaan op dinsdagmiddag naar de kleutergymzaal boven in het gebouw en spelen dan met kleine gymmaterialen in de zaal. Op donderdagmiddag worden alle grote materialen uitgezet. De gymtassen blijven op school hangen en kunnen vóór de vakanties mee naar huis worden genomen om de kleding te wassen.

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen op twee momenten in de week bewegingsonderwijs. Deze les wordt gegeven in de gymzaal in het gebouw.

Op dinsdag krijgen de kinderen een spelles. Tijdens een spelles leren ze hoe je samenwerkt, wat tactisch spelen is en omgaan met winst en verlies. Op vrijdag zal de les ingericht worden in 3 of meer vakken. Tijdens deze les is er meer aandacht voor de ‘turnonderdelen’ zoals: een wendsprong maken, balanceren of koprollen. We bieden de onderdelen op verschillende niveaus aan, zodat de les voor iedereen uitdagend kan zijn.

Voor de gymles hebben de kinderen verplicht gymschoenen en gymkleding nodig. Dit in verband met veiligheid en hygiëne.

Gymtijden dinsdag:
11.00: groep 6
11:30: groep 4
13.15: groep 5
13.45: groep 3
14.15: groep 7
14.45: groep 8

Gymtijden vrijdag:
08.30: groep 5
09.15: groep 6
10.30: groep 7
11.15: groep 8

13.15: groep 3
14.30: groep 4