Op CBS De Hoeksteen wordt er vanaf groep 1 t/m groep 8  Engels gegeven. Wij werken sinds schooljaar 2017/2018 met de lesmethode Groove.me.
Groove.me is een complete lesmethode Engels waarbij in de groepen 5 t/m 8 popmuziek de basis is van alle lessen. In de lessen wordt het thema van de song gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de song, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.

De liedjes voor de kleuters sluiten aan bij de thema’s die gangbaar zijn in de onderbouw, zoals de seizoenen en dieren. Ook zijn er everyday songs (routineliedjes) voor de kleuters in het Engels, om samen mee te zingen. In groep 3 en 4 worden de thema’s herhaald en uitgebreid. Hier gebruiken we aansprekende en eenvoudige popliedjes en sing along songs die de leerlingen deels zullen herkennen en meezingen.

We hebben voor deze methode gekozen omdat je met muziek Engels leert op zo veel mogelijk verschillende manieren: door te zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen. Ook via het digibord en de opdrachten speelt Groove.me steeds in op diverse zintuigen en leerstijlen met opnieuw als gevolg dat kinderen sneller Engels leren.