Nieuwsbrief periode 4

RedactieSocialSchools

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar.

In de bijlage treft u tevens het jaarverslag van de OR en het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023, deze is goedgekeurd door het MT, MR en vervolgens door het team van de Hoeksteen. Ook is er een flyer bijgevoegd van Tafeltje Tuinhuis en een flyer over ‘Liefdevol Opvoeden’.

Na de vakantie zullen de schoolreizen weer plaatsvinden. Denkt u aan de betaling hiervan?

Met vriendelijke groet en een fijne, zonnige vakantie gewenst,

Namens het team van de Hoeksteen
Wendy Broekers-Carlebur