Onze onderbouw bestaat uit de groepen 1/2 A, 1/2 B, 1/2 C en 3.

Leerkrachten:

Groep 1/2 A
juf Lucie (wo, do en vrij) lucie.delooze@pcpobr.nl
juf Madelein (ma, di) madelein.klaij@pcpobr.nl

Groep 1/2 B
juf Madhuri (ma t/m vrij) madhuri.bhageloe@pcpobr.nl

Groep 1/2 C
Deze groep starten we zodra we hier een leerkracht voor hebben gevonden.

Groep 3
juf Marjolijn (ma en vrij) marjolijn.hensen@pcpobr.nl
juf Rashnie (di, wo en do) rashnie.hoeseni@pcpobr.nl

Werkwijze groep 1/2

Kleuters leren vooral door spelen. Betekenisvol spelen in uitdagende hoeken zorgt voor een hoge betrokkenheid bij kinderen. Kinderen die volop fantaseren, geconcentreerd zijn, nauwkeurig werken, al hun energie richten op de activiteit en liever niet willen stoppen met hun spel zijn betrokken kinderen die maximaal aan het leren zijn. Zo zien wij het graag.
In de groepen 1-2 wordt er daarom gewerkt in thema’s. Voor ieder thema werken de leerkrachten een beredeneerd aanbod uit. Hiervoor creëren wij een uitdagende leeromgeving, waarin kinderen spelenderwijs allerlei kennis en vaardigheden opdoen, die bij hun ontwikkelingsfase past. Daar waar wat extra’s nodig is werkt de leerkracht met een groepje leerlingen in een kleine kring. Dit kan doelgericht meespelen, extra instructie of herhaling, maar ook juist een verrijkend aanbod zijn.
De kinderen mogen tijdens de werkles regelmatig zelf een werkje kiezen, daarnaast kan de leerkracht de keuze maken door een leerling bij een bepaald werkje of een kleine kringactiviteit te plaatsen.

Werkwijze groep 3

Vanaf groep 3 ontwikkelt uw kind zich van een spelend naar een lerend kind. Er zijn meer klassikale momenten. Er wordt nog meer geëist van de concentratie, de luistervaardigheid en de taakgerichtheid. Er blijven momenten dat de kinderen via het planbord een activiteit kiezen of in hoeken gaan en spelenderwijs leren.
Wij werken met de leesmethode van Veilig Leren Lezen (Kim-versie). Deze uitdagende leesmethode differentieert en bied uitdagende materialen. Het leren lezen staat centraal in deze groep en wij stimuleren om hier thuis met uw kind ook mee aan de slag te gaan.
De kinderen leren naast lezen de aangeleerde letters met potlood schrijven als lees- en schrijfletters.
Voor rekenen werken wij met de methode Wereld in getallen. Deze methode differentieert nadat de kinderen de basisles gemaakt hebben. Ook zijn er bij onze methodes computerprogramma’s waar de kinderen de leerstof herhalen.
Naast de bovengenoemde vakken krijgen de kinderen in groep 3: godsdienst, gym, spelen extra buiten, sociale vaardigheden, drama, muziek, crea, tekenen, verkeer, natuur en techniek, muziek en Engels.