Onze middenbouw bestaat uit de groepen 4, 5 en 6.

Leerkrachten:

Groep 4
juf Aline (ma t/m vrij) aline.onnink@pcpobr.nl 

Groep 5
juf Mirjam (mi, di) mirjam.don@pcpobr.nl 
meester Johan (wo, do, vr) johan.dejong@pcpobr.nl

Groep 6
meester Matthijs (ma, wo, do, vr) matthijs.verschoor@pcpobr.nl

Werkwijze groep 4

De eerste weken van het schooljaar staan vooral in het teken van de groepsvorming en het opstellen van de klassenregels, op school noemen wij dit de Gouden Weken.

In groep 4 leren de kinderen de eerste maand ook te werken op de snappets (tablets) en maken zij kennis met andere methodes voor het leesonderwijs (Estafette), taal (Staal) en spelling (Staal).

Na deze intensieve eerste periode wordt er hard gewerkt aan het automatiseren van de sommen tot 20 (erbij en eraf), gaan we oefenen met sommen tot 100 en wordt er een begin gemaakt met het aanleren van de tafels. We besteden ook veel tijd aan het vloeiend en vlot lezen van woorden en teksten en na de kerstvakantie starten we met begrijpend lezen.

Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en blijft een positief groepsklimaat een voorwaarde om tot leren te komen.

 

Werkwijze groep 5

In groep 5 leren we weer veel nieuwe dingen, hieronder de onderdelen die bij rekenen, taal en spelling aan de orde zijn dit schooljaar:

Doelen Rekenen Groep 5

 • Digitale tijden opschrijven: 14.15, 16.00
 • Tafels van 6, 7, 8 en 9 automatiseren: 7×8, 8×9
 • Geldbedragen aftrekken tot en met 100
 • Optellen en aftrekken tot 1000
 • Wijzers in de klok tekenen
 • Tekening symmetrisch afmaken
 • Gepast betalen met geld

 

Doelen Spelling Groep 5

 • Woorden spellen die eindigen op d of t, of p of b: boodschap, 
 • Verkleinwoorden spellen die eindigen op -etje 
 • Woorden met twee keer een e achteraan die klinkt als /u/
 • Een lange klank aan het eind van een klankgroep: slapen, molen
 • Een korte klank aan het eind van een klankgroep: zwemmen, bakken
 • Woorden spellen die eindigen op -ig: prettig, klunzig
 • Woorden spellen die eindigen op lijk: heerlijk, smakelijk
 • Woorden spellen met f-v, s-z: vaas/vazen, glas/glazen 

 

Doelen Taal Groep 5

 • Woorden leren bij verschillende thema´s
 • De betekenis van een woord vinden
 • Woorden onthouden met een woordweb
 • Woorden omschrijven met een synoniem
 • Uitdrukkingen leren
 • Je mening leren geven

 

Engels

De kinderen krijgen een keer per week Engels. Dit doen we aan de hand van de methode ‘Groove me’. Deze methode gebruikt actuele muziek om verschillende thema’s te behandelen. Dit is een methode met een doorgaande leerlijn vanaf de onderbouw. 

 

Huiswerk

In het begin van het jaar zullen de kinderen veel tafelsommen mee naar huis krijgen om dit goed te automatiseren.

Ook krijgen de kinderen iedere week één keer nieuwsbegrip mee als huiswerk. Dit wordt digitaal gedaan.

 

Werkwijze groep 6

Nieuw dit jaar:

 • Engels: De kinderen krijgen dit jaar een keer per week Engels. Dit doen we aan de hand van de methode ‘Groove me’. Deze methode gebruikt actuele muziek om verschillende thema’s te behandelen.
 • Huiswerk: De kinderen krijgen samenvattingen van de zaakvakken mee naar huis om te leren. Daarnaast krijgen zij wekelijks een blad maakwerk en maken zij Nieuwbegrip op de computer.