Nieuw dit jaar:

  • Engels: De kinderen krijgen dit jaar een keer per week Engels. Dit doen we aan de hand van de methode ‘Groove me’. Deze methode gebruikt actuele muziek om verschillende thema’s te behandelen.
  • Huiswerk: De kinderen krijgen samenvattingen van de zaakvakken mee naar huis om te leren. Daarnaast krijgen zij wekelijks een blad maakwerk en maken zij Nieuwbegrip op de computer.