In groep 4 zitten 24 leerlingen en de juffen zijn juf Agnes (maandag) en juf Monique (di t/m vrij).

De eerste weken van het schooljaar staan vooral in het teken van de groepsvorming en het opstellen van de klassenregels, op school noemen wij dit de Gouden Weken.

In groep 4 leren de kinderen de eerste maand ook te werken op de snappets (tablets) en maken zij kennis met andere methodes voor het leesonderwijs (Estafette), taal (Taal op Maat) en spelling (Spelling op Maat).

Na deze intensieve eerste periode wordt er hard gewerkt aan het automatiseren van de sommen tot 20 (erbij en eraf), gaan we oefenen met sommen tot 100 en wordt er een begin gemaakt met het aanleren van de tafels. We besteden ook veel tijd aan het vloeiend en vlot lezen van woorden en teksten en na de kerstvakantie starten we met begrijpend lezen.

Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en blijft een positief groepsklimaat een voorwaarde om tot leren te komen.

Tafels

Hieronder vindt u een afspeellijst met tafelliedjes. Deze liedjes zullen ook voorkomen tijdens de lessen die we geven in de klas. Zo kunt u ze thuis ook nog eens oefenen met uw kind.