Vanaf groep 3 ontwikkelt uw kind zich van een spelend naar een lerend kind. Er zijn meer klassikale momenten. Er wordt nog meer geëist van de concentratie, de luistervaardigheid en de taakgerichtheid. Er blijven momenten dat de kinderen via het planbord een activiteit kiezen of in hoeken gaan en spelenderwijs leren.

Wij werken met de leesmethode van Veilig Leren Lezen (Kim-versie). Deze uitdagende leesmethode differentieert en bied uitdagende materialen. Het leren lezen staat centraal in deze groep en wij stimuleren om hier thuis met uw kind ook mee aan de slag te gaan.

De kinderen leren naast lezen de aangeleerde letters met potlood schrijven als lees- en schrijfletters.

Voor rekenen werken wij met de methode Wereld in getallen. Deze methode differentieert nadat de kinderen de basisles gemaakt hebben. Ook zijn er bij onze methodes computerprogramma’s waar de kinderen de leerstof herhalen.

Naast de bovengenoemde vakken krijgen de kinderen in groep 3: godsdienst, gym, spelen extra buiten, sociale vaardigheden, drama, muziek, crea, tekenen, verkeer, natuur en techniek, muziek en Engels.