Onze bovenbouw bestaat uit de groepen 7 en 8

Leerkrachten:

Groep 7
meester Stefan (wo, do, vr) stefan.vanbodegraven@pcpobr.nl 
juf Esther (ma, di) esther.vanvugt@pcpobr.nl

Groep 8
juf Annette (di t/m vrij) annette.schuurman@pcpobr.nl

Werkwijze groep 7
In groep 7 leren we weer veel nieuwe dingen, hieronder de onderdelen die bij rekenen, taal en spelling aan de orde zijn dit schooljaar.

Doelen Rekenen groep 7:

 • Getallen tot 1.000.000
 • Tijdsduur – hoeveel tijd tussen 13.35u en 14.10u
 • Breuken – deel van een geheel, gelijkwaardige breuken, breuken vergelijken
 • Cijferend optellen en aftrekken tot 10.000
 • Kommagetallen tot 3 cijfers achter de komma
 • Procenten – korting berekenen, rekenen via 1%, relatie procenten/verhoudingen: 4 op de 5 is …%
 • Meten – omrekenen metriek stelsel, schaalberekenen, oppervlakte en inhoud berekenen, relatie dm3/m3/liter, ton/pond/ons
 • Verhoudingen – wat is duurder?

Doelen taal groep 7:

 • Argumenteren/dicussiëren
 • Tekst schrijven (inleiding, kern/midenstuk, slot)
 • Zinsontleding (taalkundig en redekundig)
 • Gebruik van verwijswoorden
 • Woordenschat bij thema’s de buurt, buurtfeest, sport en bewegen, buitenbeentje, regels en opvoeding, verliefd, uitvinden en verkopen.

Doelen spelling groep 7:

 • Chocolade – ch klinkt als /sj/
 • Hoofdlettergebruik
 • Thema – th klinkt als /t/
 • Bureau – eau klinkt als /oo/
 • Route – ou klinkt als /oe/
 • Telefonisch – woorden op isch
 • Verkleinwoorden – spinnetje, koninkje
 • Knieën – meervoud op en/ën
 • Café – leenwoorden uit het Frans
 • Team – leenwoorden uit het Engels
 • Taxi – woorden met een x
 • Aquarium – woorden met een q

Engels: De kinderen krijgen een keer per week Engels. Dit doen we aan de hand van de methode ‘Groove me’. Deze methode gebruikt actuele muziek om verschillende thema’s te behandelen. Dit is een methode met een doorgaande leerlijn vanaf de onderbouw. Begin dit schooljaar zullen daarom eerst verschillende thema’s behandeld worden, welke de leerlingen aan begin groep 7 moeten kennen. Vervolgens wordt er een vervolg gemaakt met de lesstof voor groep 7.

Agenda:
De agenda wordt in groep 7 actief gebruikt. Iedere leerling beschikt over een eigen agenda en map die iedere dag mee naar school genomen moeten worden. In de agenda wordt het huiswerk opgeschreven en eventuele andere belangrijke activiteiten en in de map kunnen de leerlingen het huiswerk bewaren.

Huiswerk:

De leerlingen krijgen in groep 7 drie keer per week huiswerk.

  • Maandag: Spellingwoorden (leren)
  • Dinsdag: Rekenen (maken)
  • Donderdag: Informatieverwerking (maken)
  • Vrijdag: Toets zaakvakken en Engels (leren)

Daarnaast maken ze:

 • 1 x werkstuk

 • 1 x boekbespreking

 • 1 x presentatie

 

Werkwijze groep 8
In groep 8 wordt hard gewerkt aan een zo soepel mogelijke overgang naar het voortgezet onderwijs.

We werken aan de zelfstandigheid en het plannen van het werk.
De agenda wordt actief gebruikt, ook tijdens zelfstandig werklessen.
We bezoeken meerdere scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving om sfeer te proeven.

We werken niet alleen heel hard in de klas maar ook erbuiten.
Uiteraard mag de werkweek niet ontbreken, inpakken en wegwezen!
Na een hopelijk zeer gezellige werkweek volgt de afsluiting van het jaar, de musical!

Er wordt naast de normale lessen, die doorgaan tot de laatste week, ook geoefend op dans, drama en presentatievaardigheden.
We staan stil bij onze successen, onze leerdoelen en ons afscheid van de basisschool.

Het huiswerk van groep 8 ziet er als volgt uit:

 • maandag: rekenen (maken)
 • dinsdag: spelling dictee (leren)
 • woensdag: taal (maken)
 • donderdag: spelling (maken)
 • vrijdag: toets (leren) (zaakvakken of Engels)

Daarnaast maken ze 2x een werkstuk en 2x geven ze een spreekbeurt.