Absentiemelding via digiDuif

Als De Hoeksteen gaan we een testperiode in om (een gedeelte van) de absentiemeldingen via digiDuif te laten lopen. In de brief die bij dit bericht staat, is meer informatie opgenomen.

digiduif absentiemeldingen